دانلود طرحهای تقویم تک برگ سال 96

تاریخ: 29، دی، 1395

دانلود طرحهای تقويم تک برگ در ابعاد 34x48 سانتي متر و در قالب Mode : CMYK (چهار رنگ) طراحي و پياده سازي شده است.
PSD طرح تقويم 96 در چاپ افست، چاپ ديجيتال، چاپ فضاي باز و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.
در کنار اين طرح، مناسبتهاي ضميمه سال نيز در قالب فرمت PSD قرار دارد.
مناسبتها و روزشمار برگرفته از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ژئوفيزيک دانشگاه تهران ميباشد.
لطفا پيش از چاپ، طرح و مناسبتها را بررسي نماييد تا بعد از آن مشکلي نباشد.
فرمت PSD بدليل لايه باز بودن، امکان ويرايش و کم و زياد نمودن لايه ها را دارا ميباشد.

مشاهده دیگر طرحهای تقویم تک برگ

دانلود طرحهای تقویم چهار برگ سال 96

تاریخ: 29، دی، 1395

دانلود طرحهای آماده تقويم چهار برگ سال 96 لايه باز PSD با کيفيت بالا آماده سازي شده است.
طرح تقويم 96 در چاپ افست، چاپ ديجيتال، چاپ فضاي باز و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.
در کنار اين طرح، مناسبتهاي ضميمه سال نيز در قالب فرمت PSD قرار دارد.
مناسبتها و روزشمار برگرفته از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ژئوفيزيک دانشگاه تهران ميباشد.
لطفا پيش از چاپ، طرح و مناسبتها را بررسي نماييد تا بعد از آن مشکلي نباشد.
فرمت PSD بدليل لايه باز بودن، امکان ويرايش و کم و زياد نمودن لايه ها را دارا ميباشد.

مشاهده دیگر طرحهای تقویم چهار برگ

دانلود طرحهای تقویم رومیزی 96

تاریخ: 29، دی، 1395

تعدادی طرح آماده تقويم روميزي سال 96 لايه باز PSD با کيفيت بالا به سایت افزوده شد.
طرح تقويم 96 در چاپ افست، چاپ ديجيتال، چاپ فضاي باز و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.
مناسبتها و روزشمار برگرفته از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ژئوفيزيک دانشگاه تهران ميباشد.
لطفا پيش از چاپ، طرح و مناسبتها را بررسي نماييد تا بعد از آن مشکلي نباشد.
فرمت PSD بدليل لايه باز بودن، امکان ويرايش و کم و زياد نمودن لايه ها را دارا ميباشد.

مشااهده دیگر طرحهای تقویم رومیزی

طرحهای آماده اعلامیه ترحیم PSD

تاریخ: 29، دی، 1395

تعدادی طرح آماده اعلاميه ترحيم لايه باز PSD طراحی و آماده شده و به سایت اضافه گردید.

مشاهده طرحهای اعلامیه ترحیم

طرحهای اعلامیه ترحیم پدر

تاریخ: 29، دی، 1395

تعدادی طرح لایه باز PSD اعلامیه ترحیم پدر به سایت اضافه گردید.

مشاهده طرحهای اعلامیه ترحیم پدر

طرحهای اعلامیه ترحیم مادر

تاریخ: 29، دی، 1395

تعدادی طرح لایه باز PSD اعلامیه ترحیم مادر به سایت اضافه گردید.

مشاهده طرحهای اعلامیه ترحیم مادر

دانلود طرحهای وکتور وان یکاد

تاریخ: 07، اردیبهشت، 1396

 طرحهای وکتور و ان یکاد با کیفیت برداری Vector طراحی و آماده سازی شده و از بالاترین کیفیت برخوردار است.

مشاهده دیگر طرحهای وکتور و ان یکاد

دانلود طرحهای وکتور 4قل

تاریخ: 07، اردیبهشت، 1396

 طرحهای وکتور 4 قل با کیفیت برداری Vector طراحی و آماده سازی شده و از بالاترین کیفیت برخوردار است.

مشاهده دیگر طرحهای وکتور 4قل

دانلود طرحهای وکتور آیت الکرسی

تاریخ: 10، شهریور، 1396

طرحهای وکتورآیت الکرسی با کیفیت برداری Vector طراحی و آماده سازی شده و از بالاترین کیفیت برخوردار است.

مشاهده دیگر طرحهای وکتور آیت الکرسی

خبرنامه موبایلی:

خبرنامه ها

با عضويت در خبرنامه ها، از اخبار و تخفيفات ويژه سايت اطلاع کسب نماييد.

خبرنامه ایمیلی: